ARMYBURZA

Přehled založených roků nástupu do útvaru 5768 v Bosany

Popis útvaru:

VU 5768 Zeleznicne vojsko Po zániku ČSFR 1993 prešla 81. železničná brigáda z veliteľstva v Liptovskom Mikuláši, spoločne s Vojenskou železničnou základnou Bošany, Vojenským železničným prevádzkovým oddielom Bratislava a vojenskou fakultou Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline do zloženia novo vytvoreného železničného vojska ASR. Ostatné útvary železničného vojska, vrátane olomouckej 82. železničnej brigády s 9 prápormi, sa stali súčasťou AČR.
Rok nástupu Počet členů Vstup
1993 2 Pro zapsání musíte být přihlášen
Založení útvaru
Přihlášení Registrace