ARMYBURZA

Pravidla

Dodržujte slušnost a zákony: Samozřejmě prvním pravidlem je slušnost a dodržování zákonů - vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České Republiky.

Dbejte pokynů správců webu: Správa SPOLUBOJOVNÍCI si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem, a to například zablokováním registrace, emailové schránky nebo IP adresy.

Zapisujte se pouze do vhodných kategorií: Zapisujte se, prosím, pouze do odpovídajících útvarů/měst, ve kterých jste sloužili.

Zákaz konkurence: Je zakázáno vkládat odkazy na jiné konkurenční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům stejně nebo podobně zaměřeným jako SPOLUBOJOVNÍCI.

Vystupujte transparentně: Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů.

Uchovávání informací o uživatelích: U každého vloženého záznamu jsou ukládány kontaktní údaje uživatele. Dané údaje slouží pouze k našim interním účelům (vytvoření uživatelského účtu, info mailing o produktech/projektech provozovatele apod.) a nebudou poskytnuty třetí straně. Na požádání uživatele budou uchovávané informace smazány z databáze.

Založení útvaru
Přihlášení Registrace