ARMYBURZA

Přehled spolubojovníků v útvaru 9133 v Praha v roce nástupu 1976

Pro zapsání do útvaru musíte být přihlášen
Jméno spolubojovníka E-mail Telefon
Pernica Jaroslav Údaje jsou viditelné až po přihlášení
v Peter Údaje jsou viditelné až po přihlášení
Bednařik Karel Údaje jsou viditelné až po přihlášení

Vyhledej stávající nebo vlož nové fotografie spolubojovníků

Vzkazy od spolubojovníků

v Peter 09. 06. 2015
Chcete se podělit o vzpomínky z Vašeho působení u ČS AČR Posádkové velitelství Praha připravuje knihu o ČESTNÉ STRÁŽI AČR jestli chcete nějakým způsobem přispět do připravované knihy (historie, fakta, fotografie, zážitky, atd.) ozvěte se do 30.6.2015 na e-mail: pvpraha@email.cz
havran 25. 03. 2014
VÝSTAVA O ČESTNÉ STRÁŽI AČR Dne 8. dubna 2014 ve 13,00 hodin proběhne před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí 5, Praha 6 ? Dejvice (metro A ? Dejvická) za přítomnosti NGŠ AČR slavnostní zahájení výstavy pod názvem ?95. let Čestné stráže? Jste srdečně zváni V uvedený čas uvidíte Vaše nástupce, vystoupení Ústřední hudbu AČR, exhibiční vystoupení příslušníků Čestné stráže AČR. A možná, že se panelech výstavy objevíte i VY. Jestli nemůžete v uvedenou hodinu, je dobré vědět, že výstava je přístupná veřejnosti, non-stop do 12. dubna 2014 Jestli znáte bývalé příslušníky ČS AČR, nebo znáte někoho, kdo nám fandí, dejte všem vědět.
Evžen 02. 02. 2011
1.rota 3.četa 2.družstvo nástup duben 1976
Jaroslav Pernica (Jerry) 16. 03. 2010
Ahoj, kde je vás víc. náhodou jsem to tu objevil. Zdraví tě Franta Hruboš.
Jaroslav Pernica (Jerry) 11. 12. 2008
1206. Můžete popsat historii VÚ 9133? (odpovídá Pavel Minařík) 308. strážní prapor vznikl v posádce Praha 1.5.1952 a podléhal velitelství 1. vojenského okruhu. Nejprve se nacházel v karlínských kasárnách Jana Žižky z Trocnova, ale již v říjnu téhož roku se přestěhoval do kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky. Základem pro zřízení útvaru se stala rota čestné stráže z 80. pěšího pluku „Pražského povstání“. K hlavním úkolům praporu patřilo střežení důležitých vojenských objektů v posádce (např. objektů Lysolaje, Vršovice, Horoměřice, Hostivice, Ořechovka, Trója, Jenerálka) a reprezentace čs. armády na veřejnosti. V době svého vzniku byl prapor tvořen čtyřmi strážními a jednou čestnou rotou. V roce 1953 se počet strážních rot snížil na tři (skončilo střežení objektů VTÚ) a o dva roky později pouze na jednu, přičemž se dosavadní velitelské družstvo rozrostlo na velitelskou rotu, jejímž úkolem bylo zabezpečovat posádkové pořádkové hlídky. Mezitím 22.2.1954 prapor obdržel bojovou zástavu. V roce 1958 přešel do podřízenosti nově vytvořeného velitelství 1. armády. Zároveň vzrostl počet čestných rot na dvě, které se ovšem v roce 1963 změnily na strážní roty, jejichž celkový počet u útvaru dosáhl tří. Současně se velitelská rota reorganizovala na automobilní rotu, která i nadále zajišťovala posádkové pořádkové hlídky. V roce 1967 tato rota přešla do podřízenosti Velitelství posádky Praha a ve složení praporu ji nahradila četa týlového a technického zabezpečení. V uvedeném složení útvar setrval téměř 20 let. Jedinou podstatnější změnu představovalo jeho převedení ze složení vojsk Západního vojenského okruhu (na který byla v září 1965 reorganizována 1. armáda) do podřízenosti náčelníka Správy bojové přípravy MNO. Teprve v roce 1985 byla 1. strážní rota přeměněna na 1. čestnou rotu a četa týlového a technického zabezpečení se rozrostla na velitelskou rotu. Počátkem 90. let se prapor vrátil do Žižkových kasáren v Karlíně a v této době již podléhal Posádkovému velitelství Praha. K 1.5.1992 se uskutečnilo jeho přečíslování na 6. strážní prapor a v létě 1995 přejmenování na Čestnou stráž AČR, což bylo spojeno se zrušením úkolů spojených s výkonem strážní služby v posádce Praha. Nadále se útvar skládal ze dvou čestných rot a velitelské roty. Ke zrušení VÚ 9133 došlo 30.4.1997, fakticky se však stal součástí Posádkového velitelství Praha. Po jeho zániku přešel v červenci 2000 do organizačního rámce 6. zabezpečovací základny Praha, což bylo spojeno s přestěhováním praporu do kasáren v ulici generála Píky. Po zrušení základny se od 1.4.2004 dvě roty čestné stráže staly součástí obnoveného Posádkového velitelství Praha, společně s Posádkovou hudbou Praha, působící jako samostatný útvar od 1.5.1963, kdy se vyčlenila z Ústřední hudby ČSLA. Ve velení útvaru se postupně vystřídali: pplk. Karel Jelínek (1952 až 1956), pplk. František Horský (1956 až 1958), pplk. Ladislav Palkovič (1958 až 1967), pplk. Josef Višnička (1967 až 1974), pplk. Jan Zborník (1975 až 1978), pplk. Ivan Novotný (1978 až 1986), pplk. Pavel Jiráček (1986 až 1994) a pplk. Ivan Lédr (1994 až 1997).
Založení útvaru
Přihlášení Registrace